Doz Çeşitleri Nelerdir

1. Doz çeşitleri
Minimal doz: Bir i1acın bir defada verilen en düşük miktarıdır. 
Maksimum doz Bir ilacın bır defada verilen vtoksik etkıypmayan en yüksek miktarı dır
Terapotık doz Mınımal ve maksimal arasındakı tedavi edici miktarıdır.

Toksik doz: Bir ilacın toksik etki yapan miktarıdır.
Letal doz Bir ilacın o1ru on dozudur
Devam ettirici doz: İlaçın kandaki konsatrasyonunu devam ettiren dozdur.
Başlangıç (inisyal) dozu: Ilk verilen ilaç dozudur.. Duyarlılık (sansivite) ile ilgili olduğu için ilk doz düşük olmalıdır. Duyarlılık az ise başlangıç dozu yüksek olmalı ve ilacın dozu sabit tutulmalıdır.
Tek doz Etkili ilaç miktarının bir defada uygulanrnasıdır.
Günlük doz: Bir ilacın hastaya 24satte verilen toplam miktarıdır.

2. İIaç Dozunu Etkileyen Faktörler
İlaç dozunu etkileyen faktörler yaş,cinsiyet,ağırlık, gebelik, emzirme,, böbrek ve karaciğer hastalıkları ve farmakogenetik olarak sıralanır.
Yaş, Cinsiyet ve Agırlık
Dozlar genellikle ortalama yetişkinler için ayarlanmıştır. Çocuk hekimliğinde kg başına miligram esasına dayanan kesin dozlar vardır. Ayrıca pediatride doz belirleme için geliştirilmiş formüller kullanılır.
Yaşlıların gençlere oranla daha düşük dozlara ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Buna karşılık yaşlılarda ilacın emilim, dağılım, biyotransformasyon ve atılımı genç erişkinlerdeki gibidir. Yaşlılık, düşkünlük ve kilo kaybı durumlarında erişkin dozunun üçte biri veya yarısı verilmelidir.

 

Çox oxunanalar